رویدادهای سیواک

بازدید نماینده محترم مردم اصفهان


بازدید جناب آقای دکتر حیدر علی عابدی نماینده ی مردم اصفهان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در کلینیک دندانپزشکی سیواکتمامی حقوق متعلق به siwak.ir است.