پرسنل سیواک

مریم ایزدی


متولد 1370
کاردانی مترجمی زبان
کاردانی جهانگردی
چهارسال فروشنده و صندوق دار فروشگاه لوازم خانگی
دو سال پذیرش در مطب دندانپزشکی دکتر شاه طالبی
ده ماه انباردار در کلینیک سیواکتمامی حقوق متعلق به siwak.ir است.