پرسنل سیواک

فرزانه خانی باصیری


لیسانس علوم اجتماعی
4 سال سابقه پذیرش کلینیک دندانپزشکی
4 سال سابقه مسئول بیمه کلینیک دندانپزشکی
3 سال مسئول دفتر شرکت سرمایه‌گذاری ژئو آشکوب‌پارستمامی حقوق متعلق به siwak.ir است.