پرستاران سیواک

الهه والیانی


متولد 1364
لیسانس حسابداری و کامپیوتر
سوابق: شروع به کار از سال 1382 در موسسات حسابداری، آزمایشگاه و کلینیک‌های تخصصی و همچنین شرکت سرمایه‌گذاری مسکنتمامی حقوق متعلق به siwak.ir است.