پرستاران سیواک

فاطمه معینی


متولد 1364
لیسانس شهرسازی

سوابق:
دو سال فعالیت در مطب‌های استان
سه سال حضور مطب دکتر شاه‌طالبی
یکسال کلینیک سیواکتمامی حقوق متعلق به siwak.ir است.