پرستاران سیواک

ملیحه سرلک


متولد ۱۳۶۳
سوابق تحصیلی:
لیسانس زبان وادبیات انگلیسی
کاردانی تربیت معلم قران
دانشجوی روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد
سوابق شغلی از سال ۱۳۸۷ تا کنون:
یک سال ترجمه متون و مقالات
دو سال تدریس زبان در مدارس دولتی مقطع راهنمایی
یک سال معلم قران در مدرسه دولتی مقطع دبستان
چهار سال مربی زبان در پنج مهد کودک
دوسال مربی پیش‌دبستانی
دو سال مدرس در آموزشگاه زبان انگلیسی در مقطع کودکان
دوماه مربی کودک (تحت درمان) در مطب دندانپزشکی دکتر شاه‌طالبی
ده ماه مربی کودک (تحت درمان) در کلینیک دندانپزشکی سیواکتمامی حقوق متعلق به siwak.ir است.