پرستاران سیواک

محبوب قاسمی


متولد: 29 بهمن 66
هفت سال فروشنده و حسابدار در بازار گل و گیاه اصفهان
دوسال و نیم فروشنده لوازم خانگی دوو و اسنوا و ...
نه ماه فعالیت در سیواکتمامی حقوق متعلق به siwak.ir است.