پرستاران سیواک

فاطمه آقایی


متولد 1354/11/20
لیسانس ادبیات
یکسال سابقه در کلینیک دندانپزشکی ایران
دو سال سابقه در مطب دکتر شاه طالبی
یکسال همکاری با کلینیک دندانپزشکی سیواکتمامی حقوق متعلق به siwak.ir است.